หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,130

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า

Username :
Password :
 
โปรดอ่านก่อนเข้าใช้งานระบบ
 
  • UserName คือ หมายเลขบัตรประชาชน และ PassWord คือ วันเดือนปีเกิด
    ตัวอย่างเช่น
    UserName : 3900100948495 *คือ หมายเลขบัตรประชาชน
    PassWord : 01122528 *คือ 01=วันที่เกิด ,12=เดือนที่เกิด , 2528=ปี พ.ศ.ที่เกิด
  • ศิษย์เก่าทุกท่านที่จะเข้าใช้งานภายในระบบกรุณากรอกข้อมูลศิษย์เก่าให้เรียบร้อย
    โดยไปคลิกที่เมนู "ลงทะเบียนศิษย์เก่า"
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821