หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,124

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย 100 วัน เสด็จสู่สวรรคาลั

"ราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย 100 วัน เสด็จสู่สวรรคาลัย" เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดการ “ราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย ๑๐๐ วัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ********************************** กิจกรรมช่วงเย็น เวลา ๑๖.๔๕–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการบริหาร/คณาจารย์/บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “ชุดบรรเลงเพลงของพ่อ” (จำนวน ๑๐ เพลง) โดย วงดนตรี BIG BAND โปรแกรมวิชาดนตรี เวลา ๑๗.๓๐–๑๗.๔๐ น. การแสดงรำถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ เวลา ๑๗.๔๐–๑๘.๐๐ น. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง (ชุดการแสดงที่ ๑) - โดย วงดนตรี BIG BAND โปรแกรมวิชาดนตรี - การแสดงจากโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (จำนวนนักแสดง ๙๐ คน) - การแสดงประกอบลีลาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ การบรรเลงเพลงพระราชาในนิทาน (ชุดการแสดงที่ ๒) - โดย วงดนตรี BIG BAND โปรแกรมวิชาดนตรี - การแสดงจากโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (จำนวนนักแสดง ๙๐ คน) - การแสดงภาษามือประกอบเพลง โดยโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ (จำนวนนักแสดง ๓๐ คน) เวลา ๑๘.๐๐–๑๙.๓๐ น. เคารพธงชาติ พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ - จุดเทียนเครื่องทองน้อย - ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ - กล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - ผู้เข้าร่วมพิธีสงบนิ่ง ๘๙ วินาที - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บทเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดย วงดนตรี BIG BAND โปรแกรมวิชาดนตรี และการแปรอักษรจากโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ - เสร็จกิจกรรม ***หมายเหตุ การแต่งกาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่เสื้อโทนสีดำ - นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาถูกระเบียบ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560   โดย ผ้ดูแลระบบ
อ่าน 162 ครั้ง
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821