หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,131

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกท่าน ทุกรุ่น ทุกองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย.. เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 29 สิงหาค

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกท่าน ทุกรุ่น ทุกองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย.. เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคาร 31 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา..
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560   โดย ผ้ดูแลระบบ
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821