เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ความเป็นมา
 ปรัชญา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 วัตถุประสงค์
 โครงสร้าง
 คณะกรรมการ
 บุคลากร
 กระดานสนทนา
 ติดต่อเรา

บริการของเรา
 อัตราค่าเช่าสถานที่
 งานทรัพย์สินและรายได้
 สวัสดิการออมทรัพย์
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่าน

-
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2560  
476
-
 เชิญชวนสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ระดมเงินฝาก  
147
-
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประจำปี 2559  
516
-
 เพิ่มวงเงินกู้ ปรับลดผู้คำประกัน สวัสดิการออมทรัพย์ฯ  
758
-
 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และแจ้งเงินปันผลสวัสดิการออมทรัพย์ประจำปี 2558  
486
-
 กำหนดการสั่งจองเช่าซื้อ ชุดครุย ชุดสูท งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558  
383
-
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557  
681
-
 บริการถ่ายภาพบุคลากร (ฟรี)  
324
-
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืน ประจำปี 2556  
535
-
 เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสวัสดิการออมทรัพย์ ประจำปี 2555  
713
-
 บริการถ่ายภาพบุคลากร (ฟรี)  
534
-
 ข่าวจากสวัสดิการออมทรัย์ เรื่อง เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
773
-
 ข่าวจากสวัสดิการออมทรัพย์ฯ เรื่องถอนหุ้นสะสม  
844
-
 ใบสั่งจองชุดครุย ชุดสูท ทางโทรสาร  
1,037
-
 กำหนดการสั่งจองเช่าซื้อ ชุดครุย ชุดสูท ประจำปี 2555  
1,475
-
 แจ้งสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ (เพิ่มเงินกู้ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)  
1,407
-
 แจ้งคณาจารย์ บุคลากร ที่มีคำสั่งไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 20 เมษายน 2554  
652
-
 แจ้งสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ เรื่อง การยื่นเอกสารการกู้  
732
-
 ประกาศจากสวัสดิการออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง ผู้ค้ำประกันเงินกู้  
799
-
 วันเวลาทำการของสวัสดิการออมทรัพย์ฯ  
706

 

 


งานทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000