โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ      วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563
   
นางศิริวรรณ ติสันเทียะ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
 
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   ปรัชญา วิสัยทัศน์
   โครงสร้างการบริหารงาน
   บุคลากร
   ยุทธศาสตร์
   งานประกันคุณภาพ
   งานKM/ความเสี่ยง
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ติดต่อเรา

 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 1 คน
สัปดาห์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 5 คน
ปีนี้ 582 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 7,407

 
 
Slide 1
Slide 2
Example Frame

โครงการอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561
โครงการฝึกอบรม สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ปี 2561
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศคติในการทำงานเป็นทีม 2561
โครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการ 2561
โครงการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2561
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรงานโยธาและสถาปัตย์ 2561
โครงการ Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ 2561
การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนที่ปรึกษากรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน2560
โครงการอบรม ?ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย? ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า  
 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.  
 ขออนุญาตปิดการใช้งานลิฟท์โดยสาร อาคาร อาคาร 9 (ตัวที่ 4) , อาคาร 17 ,อาคาร 24 ,อาคาร 31 และอาคาร 32  

อ่านทั้งหมด
 
 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานครั้งที่ 2/2560  
 รายงานการประชุมคณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานประจำปี 2560  
 รายงานการประชุมการจัดการพลังงานด้านพลังงานทดแทน (พิเศษ) ครั้งที่ 2-2560  
 รายงานการประชุมการจัดการพลังงานด้านพลังงานทดแทน (พิเศษ) ครั้งที่ 1-2560  
 รายงานการประชุมที่ปรึกษา จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560  

อ่านทั้งหมด
 
 คู่มือปฏิบัติงานวิศวกร  
 คู่มือปฏิบัติงานบริทั่วไป (งานโยธาสถาปัตย์)  
 คู่มือปฏิบัติงานสถาปนิก  
 คู่มือปฏิบัติงานวิศวกรโยธา  
 คู่มือปฏิบัติงานวิศวกรโยธา  

อ่านทั้งหมด
 
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ปีการศึกษา 2557  
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ปีการศึกษา 2556  

อ่านทั้งหมด
 
   งานบริหารทั่วไป
   งานอาคารสถานที่และ
        สาธารณูปการ
   งานโยธาและสถาปัตย์
   งานยานพาหนะ
   งานอนุรักษ์พลังงาน
   โครงการจัดการขยะรีไซเคิล
   กระดาษสนทนา
 
 
    สารจากผู้อำนวยการ
    แบบสำรวจความคิดเห็น
   Facebook Fanpage
   ลิงค์ระบบ MIS มร.นม
 
 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
    การให้บริการยานพาหนะ
   การให้บริการอาคารสถานที่
   การให้บริการวัสดุ-ครุภัณฑ์
    การให้บริการโยธาสถาปัตย์

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 3710, 3712, 3714, 3715, 3718, 3722 และ 044-242476 โทรสาร 044-242476
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000