Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการโอทอป ปี 61  
 แผ่นพับข้อเสนอโครงการโอทอป  
 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ปี 2562  
 ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2561 (STI Coupon for OTOP Upgrade)  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560  
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560  
 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 ขยายเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2559  
 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2559  

>>อ่านทั้งหมด    
 
 ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดชัยภูมิ  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตำบลตะโก จังห  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ.โนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ”บ้านดอนยาว อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  
 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนการปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประจำปี 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านมะค่า อ.โนนสูง  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561” ณ โรงเรียนพิมานประชาสั  
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561  
 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2561 ณ โรงเรียนบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

>>อ่านทั้งหมด      


    แผนงานให้คำปรึกษา
    แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
    แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
 


ประวัติความเป็นมา   
สมาชิก   
การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
Facebook หมู่บ้าน ฯ   


 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 23.20.223.212
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 0 คน
สัปดาห์นี้ 13 คน
เดือนนี้ 47 คน
ปีนี้ 1,061 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 3,919

             คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
                                   เบอร์โทร 044-247390 โทรสาร 044-247390