Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ตัวอย่าง Infographic ภาพรวมโครงการ และแผนธุรกิจ (Business Model) ของโครงการแบบย่อ (Project Brief)  
 แผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) 2563  
 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการโอทอป ปี 61  
 แผ่นพับข้อเสนอโครงการโอทอป  
 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ปี 2562  
 ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2561 (STI Coupon for OTOP Upgrade)  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560  
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560  
 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  

>>อ่านทั้งหมด    
 
 ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสภาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ โรงเรียนบ้านสระพระขมาดไพร ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2561-2564)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
 เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “เกษตรสุรนารี 62”(Northeastern Food Innovation Fair 2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
 ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสภาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแดงน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนยกระดับสินค้าชุมชนณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ยกระดับสินค้าชุมชน ณ กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ สถานประกอบการ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ สถานประกอบการ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
 บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP  
 ลงพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณ สถานประกอบการ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

>>อ่านทั้งหมด      


    แผนงานให้คำปรึกษา
    แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
    แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
 


ประวัติความเป็นมา   
สมาชิก   
การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
Facebook หมู่บ้าน ฯ   


 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 15 คน
เดือนนี้ 127 คน
ปีนี้ 375 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 4,731

             คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
                                   เบอร์โทร 044-247390 โทรสาร 044-247390