Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการโอทอป ปี 61  
 แผ่นพับข้อเสนอโครงการโอทอป  
 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ปี 2562  
 ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2561 (STI Coupon for OTOP Upgrade)  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560  
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560  
 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 ขยายเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2559  
 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2559  

>>อ่านทั้งหมด    
 
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  
 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพฯ  
 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น  
 ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดชัยภูมิ  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตำบลตะโก จังห  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ.โนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ”บ้านดอนยาว อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  
 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนการปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประจำปี 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
 ออกให้บริการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านมะค่า อ.โนนสูง  

>>อ่านทั้งหมด      


    แผนงานให้คำปรึกษา
    แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
    แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
 


ประวัติความเป็นมา   
สมาชิก   
การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
Facebook หมู่บ้าน ฯ   


 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 54.92.164.184
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 5 คน
เดือนนี้ 53 คน
ปีนี้ 1,254 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 4,112

             คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
                                   เบอร์โทร 044-247390 โทรสาร 044-247390