Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการโอทอป ปี 61  
 แผ่นพับข้อเสนอโครงการโอทอป  
 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ปี 2562  
 ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2561 (STI Coupon for OTOP Upgrade)  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560  
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560  
 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 ขยายเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ  
 คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2559  
 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2559  

>>อ่านทั้งหมด    
 
 โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนยกระดับสินค้าชุมชนณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ยกระดับสินค้าชุมชน ณ กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ สถานประกอบการ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ สถานประกอบการ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
 บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP  
 ลงพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณ สถานประกอบการ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการ ยกระดับสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณ กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  
 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพฯ  

>>อ่านทั้งหมด      


    แผนงานให้คำปรึกษา
    แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
    แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
 


ประวัติความเป็นมา   
สมาชิก   
การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
Facebook หมู่บ้าน ฯ   


 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 9 คน
สัปดาห์นี้ 19 คน
เดือนนี้ 47 คน
ปีนี้ 1,466 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 4,324

             คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
                                   เบอร์โทร 044-247390 โทรสาร 044-247390