Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก | เกี่ยวกับ | ขั้นตอนขอรับบริการ | บริการสำหรับนักศึกษาพิการ | บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน
งานอาสาสมัคร | แบบฟอร์ม (Downloand) | สื่อการเรียนการสอน (Downloand) | กระดานข่าว | ติดต่อเรา
  วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562
   
   ปฏิทินการศึกษา
   ระบบบริการนักศึกษา
   ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 

 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 31 คน
ปีนี้ 559 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 4,813

 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
   
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame

   
ภาพกิจกรรมโครงการสื่อสารด้วยภาษามือไทยและการจัดการเรียนการสอน
ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ “ศึกษาดูงานด้านการจัดการให้บริการนักศึกษาพิการ และศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
   
กิจกรรมอบรมพัฒนาเว็ปไซต์
หน่วยบริกาารสนับสนุนนักศึกษาพิการจัดโครงการ อบรมพัฒนาเว็ปไซต์
ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการเพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560"
ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการเพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560" วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
   
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัคร NRRU
หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร NRRU
ภาพกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
   
ภาพกิจกรรม โครงการทักษะภาษามือสู่ชุมชน
กิจกรรมภาษามือสู่ชุมชน
กิจกรรม อบรมภาษามือ
อบรมภาษามือ
   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความ,วิจัย
  ตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับเจ้าหน้าที่
  โครงการและกิจกรรม
  รายงานผลการดำเนินงาน
  หน่วยงานภายใน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
  หน่วยงานบริการระยะแรกเริ่ม
  หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
  ผู้ดูแลระบบ
  แบบประเมินผลการให้บริการ