หน้าหลัก (Main)
ข่าวและกิจกรรม (News)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ภาระงาน (Our Task)
หลักสูตรภาษาไทย
(Thai Course)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Course)
ทุนการศึกษา (Scholarship)
ความร่วมมือ (MOU)
สมัครสมาชิก (Register)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
(About NRRU)
ภาพกิจกรรม (Gallery)
กระดานสนทนา (Webboard)
ติดต่อเรา (Contact Us)
   
 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 7 คน
เดือนนี้ 33 คน
ปีนี้ 33 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 118,799

  ภาพกิจกรรม(Picture)

   
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก James Cook University
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษาและฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2557 โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มรนม. สัปดาห์ที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง และสัปดาห์ที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
โครงการมารู้จักอาเซียนกันเถอะ กองวิเทศสัมพันธ์
โครงการมารู้จักอาเซียนกันเถอะ จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสาระความสำคัญของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนได้อย่างถูกต้อง
   
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Putra Malaysia 2013
กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปเข้าอบรมภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซียและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-11 ธันวาคม 2556

 
 
      International Affairs Office   
Nakhon Ratchasima Rajabhat University