หน้าหลัก (Main)
ข่าวและกิจกรรม (News)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ภาระงาน (Our Task)
หลักสูตรภาษาไทย
(Thai Course)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Course)
ทุนการศึกษา (Scholarship)
ความร่วมมือ (MOU)
สมัครสมาชิก (Register)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
(About NRRU)
ภาพกิจกรรม (Gallery)
กระดานสนทนา (Webboard)
ติดต่อเรา (Contact Us)
   
 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 1 คน
สัปดาห์นี้ 7 คน
เดือนนี้ 6 คน
ปีนี้ 290 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 118,581
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่14

กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “One ASEAN: Sharing Dreams, Building our Future” ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญชวนนักเรียน และอาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกไปยัง

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 
หรือ e-mail ที่ unit.regional@yahoo.com ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งในภายหลัง)

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสารการรับสมัครสำหรับผู้ส่งไปรษณีย์ (โดยทาง EMS) ประทับตรา
ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือส่ง e-mail ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ไม่เกินเวลา 17.00 น. 
2. ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. คำตัดสินของคณะกรรมการการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารในการสมัคร 1. ระเบียบการรับสมัคร Click..
                           2. ใบสมัครนักเรียน Click..
                           3. ใบสมัครอาจารย์ Click..


 
 
      International Affairs Office   
Nakhon Ratchasima Rajabhat University