หน้าหลัก (Main)
ข่าวและกิจกรรม (News)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ภาระงาน (Our Task)
หลักสูตรภาษาไทย
(Thai Course)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Course)
ทุนการศึกษา (Scholarship)
ความร่วมมือ (MOU)
สมัครสมาชิก (Register)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
(About NRRU)
ภาพกิจกรรม (Gallery)
กระดานสนทนา (Webboard)
ติดต่อเรา (Contact Us)
   
 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 1 คน
สัปดาห์นี้ 7 คน
เดือนนี้ 6 คน
ปีนี้ 290 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 118,581
สอบคัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำนักศึกษา และยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาของ USSH ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558 โดยสอบความรู้ทั่วไปในเวลา10.00น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3

 

และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 17.00น. ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โดยมีคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ คือ

1.อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา     ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

2.ดร.วริศรา ยางกลาง                             รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

3.อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร            กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์

ให้เกียรติสัมภาษณ์ผู้สอบทั้งหมด ถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถอื่นๆด้วย


 
 
      International Affairs Office   
Nakhon Ratchasima Rajabhat University