หน้าหลัก (Main)
ข่าวและกิจกรรม (News)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ภาระงาน (Our Task)
หลักสูตรภาษาไทย
(Thai Course)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Course)
ทุนการศึกษา (Scholarship)
ความร่วมมือ (MOU)
สมัครสมาชิก (Register)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
(About NRRU)
ภาพกิจกรรม (Gallery)
กระดานสนทนา (Webboard)
ติดต่อเรา (Contact Us)
   
 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 5 คน
เดือนนี้ 31 คน
ปีนี้ 31 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 118,797
 

รายชื่อ ผู้บริหารและ บุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์

1.ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

2.อาจารย์ ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ

3.อาจารย์ วริศรา ยางกลาง รองผู้อำนวยการ

4.นางสาวชนานาถ ธนะกุลภาคิน นักวิเทศสัมพันธ์

5.นางสาวสุชาดา  สรเพชญ์พิสัย นักวิเทศสัมพันธ์

6.นางสาว วรรณศิริ ทอนเกาะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

7.นางสาว ดลยา เพ็ชรดี นักวิเทศสัมพันธ์

8.นางสาว ณฐมน พุทธิธรรมาภรณ์ นักวิเทศสัมพันธ์

9.นายวีระพุทธิรัน วีนาซีมูทู นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

ดร. อานรรต ใจสำราญ

รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

  

 

 

อาจารย์ ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. วริศรา ยางกลาง 

รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

นางสาวชนานาถ ธนะกุลภาคิน

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวสุชาดา  สรเพชญ์พิสัย 

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาว วรรณศิริ ทอนเกาะ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

   

นางสาว ดลยา เพ็ชรดี 

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาว ณฐมน พุทธิธรรมาภรณ์ 

นักวิเทศสัมพันธ์

นายวีระพุทธิรัน วีนาซีมูทู 

นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 


 
 
      International Affairs Office   
Nakhon Ratchasima Rajabhat University