สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  
    

กำหนดการสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศประจำปี 2561

    

Language Institute, Building 27, floors 2
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
340 Suranarai Road, Naimuang, Nakhon Ratchasima 30000 
Tel. 044-247027,044-009009 ( Ext. 2720 )