กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.80.188.87
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 43 คน
สัปดาห์นี้ 162 คน
เดือนนี้ 338 คน
ปีนี้ 4,362 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 142,838


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame
 รหัสงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ต.ค. 61  
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 ปฏิทินกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560  
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 เสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต วันที่ 27-28 เมษายน 2561  
 ด่วน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน  
 ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ปี 2561  

อ่านทั้งหมด

 
 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ปี 2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ปี 2563
 การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 61 /การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 62 (7 ก.ย. 61)  
 ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏระยะ 20 ปี ฯ 29 ส.ค. 61 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 27 ส.ค.61)  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศฯ ปี 2563 (20-21 ส.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 (25 มิ.ย. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร (อ้างอิงบันทึก 11 มิ.ย. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 (26 มี.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 (23 ก.พ. 61)  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 24-25 ม.ค. 60  

อ่านทั้งหมด

 
 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ปี 2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ปี 2563
 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2561 (อ้างอิงบันทึก 28 ก.ย. 61)  
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 17 ก.ย. 61)  
 แบบฟอร์มกองทุนคณะ (กำหนดส่ง 24 ก.ย. 61)  
 แบบฟอร์มคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (7 ก.ย.61)  
 เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20-21สค 61  
 แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี  
 แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562  
 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)  

อ่านทั้งหมด

 

   
การเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกอง ปีการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2561)  
ห้องประชุมรัตนเพียร
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนกันยายน  
ห้องกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
   
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 61 /การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 62  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาวณานนท์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561  
ณ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี  
ห้องประชุมรัตนเพียร
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนสิงหาคม  
ห้องกองนโยบายและแผน
   
โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จฯ 20-21 ส.ค. 61  
ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
   
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹ¹ 2561
͹ Ҥ 2561
Ȩԡ¹ 2561
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram