กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame
ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอและปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ด้าน คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม และ 3. ด้านการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย พร้อมด้วย ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา , ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา , ส่วนราชการ , ผู้ประกอบการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2566 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง (High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม ต่อท้องถิ่นและประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีสมรรถนะ มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากผลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานใต้

   

  

 
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram