กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame
แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (ตามบันทึก กนผ. 52/2562 ลว.11 ก.ค.62)
  คณะ     สถาบัน / สำนัก / ศูนย์     สำนักงานอธิการบดี
1 คณะครุศาสตร์   1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ   1  กองกลาง
   - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู   2 ศูนย์วิทยาศาสตร์   2 กองกิจการพิเศษ
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 สถาบันภาษา      - UBI
3 คณะวิทยาการจัดการ   4 สถาบันวิจัยและพัฒนา   3 กองคลัง
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ   4 กองนโยบายและแผน
5 คณะสาธารณสุขศาสตร์   6 สำนักคอมพิวเตร์   5 กองบริหารงานบุคคล
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   6 กองประกันคุณภาพการศึกษา
7 บัณฑิตวิทยาลัย   8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   7 กองพัฒนานักศึกษา
      9 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   8 กองวิเทศสัมพันธ์
      10 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   9 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
      11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   10 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram