กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame
แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล Reinventing University System

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบาย          ในการดำเนินโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing Thai Universities)               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายในปี 2570 โดยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่สถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว.   และที่ประชุมมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา           ของสถาบันตนเองส่งให้กับ สป.อว. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น

   เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิตตามแบบฟอร์มที่แนบมา พร้อมนี้หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผนรวบรวม ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  โดยสามารถ Download ได้ที่  แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล Reinventing University System

 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram