กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


ҾԨ

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ และแผนงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และงบลงทุน) ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกฎ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง อันนำไปสู่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความถูกต้องครบถ้วน หรือมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป


 

 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram