กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


ҾԨ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดการประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7) เวลา 09.00-10.30 น. โดย ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 25 คน เพื่อรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกฎ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพและให้บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดต่อไป

 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram