กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


ҾԨ

14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7) เวลา 10.30 -12.00 น. โดย รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณาจารย์ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 23 คน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจ้งแนวทางดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการปี 2562 ตามแบบฟอร์มรายงานที่กองนโยบายและแผนกำหนดไว้ และหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาสทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบ รวมถึงกองนโยบายและแผน ได้ติดตาม และรับทราบความก้าวหน้าของโครงการงบยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย


 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram