กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 26 คน
สัปดาห์นี้ 27 คน
เดือนนี้ 105 คน
ปีนี้ 105 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 151,573


Slide 1
Example Frame
 

     ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

     คู่มือจรรยาบรรณ 

     กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ดาวน์โหลด

     แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน 

     รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 52-53 ดาวน์โหลด 

     รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของมรนม.   

     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2553 - 2556     

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

     พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

     ข้อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹҤ 2563
͹ Ҥ 2564
Ҿѹ 2564
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram