Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.196.42.146
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 22 คน
สัปดาห์นี้ 55 คน
เดือนนี้ 298 คน
ปีนี้ 2,010 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 140,486


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 


   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559  ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4 
 

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2560  ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4 
   
     รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ
เงินแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2561  ประจำทุกเดือน

        (เดือน ตค.60  ,เดือน พย.60  ,เดือน ธค. 60  ,เดือน มค. 61  , เดือน กพ. 61  ,เดือน 4 มีค. 61 
        , เดือน เม.ย. 61  ,เดือน 5 พค. 61  , เดือน มิย. 61  ,เดือน กค. 61  , เดือน สค. 61  , เดือน กย.61 )

    รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ เงินแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
        ไตรมาสที่ 1 
  ไตรมาสที่ 2 
 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Ҥ 2561
͹ Զع¹ 2561
áҤ 2561
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321