Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.196.42.146
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 22 คน
สัปดาห์นี้ 55 คน
เดือนนี้ 298 คน
ปีนี้ 2,010 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 140,486


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี  :

1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ดาวน์โหลด

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 – 2553 ดาวน์โหลด

3. คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2552  ดาวน์โหลด

4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 ดาวน์โหลดไฟล์ 1  ไฟล์ 2  

5. แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด

6. แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด

7. แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555-2558 ดาวน์โหลด

8. แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

9. แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

10. แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

11.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2561 ดาวน์โหลด

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :

12. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 


 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

13. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 รอบ 6 เดือน ดาวน์วโหลด

 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Ҥ 2561
͹ Զع¹ 2561
áҤ 2561
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321