กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.196.5.6
วันนี้ 71 คน
เมื่อวาน 42 คน
สัปดาห์นี้ 113 คน
เดือนนี้ 395 คน
ปีนี้ 3,242 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 141,718


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 

สารจากผู้อำนวยการ

          กองนโยบายและแผน มีภารกิจในการรับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย มาประสานกับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วนตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยทธศาสตร์ของชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ

       ผลงานที่กองนโยบายและแผนดำเนินการเป็นผลงานที่เกิดจากการประสานข้อมูลจากหน่วยงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารเผยแพร่ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

                                                                           ............................
                                                                          (ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล)
                                                            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 

 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

áҤ 2561
͹ ԧҤ 2561
ѹ¹ 2561
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram