Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.196.42.146
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 22 คน
สัปดาห์นี้ 55 คน
เดือนนี้ 298 คน
ปีนี้ 2,010 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 140,486


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 

รายงานประเมินตนเอง  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 รายงานประเมินตนเอง 2550

 รายงานประเมินตนเอง 2551

 รายงานประเมินตนเอง 2552

 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน

 รายงานประเมินตนเอง 2553

 รายงานประเมินตนเอง 2554

 รายงานประเมินตนเอง 2555

 รายงานประเมินตนเอง 2556


 รายงานประเมินตนเอง 2557

 รายงานประเมินตนเอง 2558

 รายงานประเมินตนเอง 2559

 

 

 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Ҥ 2561
͹ Զع¹ 2561
áҤ 2561
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321