:: Admin ::

[ ส่งข้อมูล ]

 


   ข้อตกลงเบื้องต้น

   - ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น การเรียนการสอนหรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์
     ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   - ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ
   - ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล โปรแกรมวิชา ชั้นปี
   - หากต้องการให้ตอบข้อความที่ท่านได้ส่งมา กรุณาระบุอีเมลล์ด้วย

 

 

 

 

 

Copyright @ 2011 Nakhon Ratchasima Rajabhat University. All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000