เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ข่าวด่วน
 ประชุมนักศึกษาโควตา     
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี     
 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบตกค้าง) ระหว่าง 1- 15 กุมภาพันธ์ 2560     
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปัการศึกษา 2559 รอบตกค้าง     
 ขอเชิญชวนชาวราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจุดเทียน - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายควายอาลัยแดีพ่อหลวงของแผ่นดิน     
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ.2559     
 การจัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการ “ราชภัฎเสริมโอกาส” (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557     
 มหาวิทยาลัยราชนครราชสีมารับสมัครผู้สนใจจะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง     
 กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมและงานเลี้ยงรับรอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก     
 สุจิบัตรกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก     
 ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร     
 ประชุมนักศึกษาโควตา     
 ประกาศ เรื่องการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำนึกความเป็นไทย     


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556