เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ข่าวประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563     
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563     
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563     
 ประกาศ กองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา     
 การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธิรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2563     
 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562     
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2562     
 กำหนดการทำกิจกรรมจิตอาสาสำนักนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช.     
 การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561     
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561     
 แนวปฏิบัติการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) พ.ศ.2561     
 ประกาศการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา     
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2561     
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2561     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 14)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 13)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 12)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 11)     
 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 10)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 9)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 8)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 7)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 6)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 5)     
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 4)      
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 3)      
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่ 2)      
 กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติและนับชั่วโมงจิตอาสา ภาคปกติและภาค กศ.ปช.(รอบที่1)     
 รายชื่อนักศึกษาที่ลงจองกิจกรรมจิตอาสา "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"     
 ประกาศจากงานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา     
 ประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 และโครงการอบรมผู้นำสร้างสรรค์     
 ประกาศโครงการที่ผ่านการอนุมัติชั่วโมงจิตอาสา (รหัส C)     
 ประกาศรายชื่อโครงการจิตอาสาที่ผ่านการอนุมัติ รอบ 9     
 ประกาศรายชื่อโครงการจิตอาสาที่ผ่านการอนุมัติ รอบ 8     
 ผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560     
 ประกาศรายชื่อโครงการจิตอาสาที่ผ่านการอนุมัติ รอบ 7     
 ประกาศรายชื่อโครงการจิตอาสาที่ผ่านการอนุมัติ รอบ 6     
 ประกาศขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.ปช.     
 ประกาศรายชื่อโครงการจิตอาสา (ภายนอก) ที่ผ่านการอนุมัติ รอบ 5     
 ประกาศรายชื่อโครงการจิตอาสาที่ผ่านการอนุมัติ รอบ 4     
 ประกาศรายชื่อพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560     
 โครงการที่ผ่านการอนุมัติทำจิตอาสา (รอบ 3)     
 สรุปรายละเอียดการขอปฏิบัติกิจกรรมและนับชั่วโมงจิตอาสา     
 เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560     
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาตามโครงการคัดเลือผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา      
 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย 100 วัน เสด็จสู่สวรรคาลัย"      
 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2559 (รอบ เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2559)     
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3     
 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558 (รอบ เดือนมกราคม 2559)     
 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2558 (รอบ กันยายน - ตุลาคม 2558)     
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี     
 กำหนดการพิธีซ้อม/กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558     
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เดิน-วิ่ง 2015 Olympic Day     
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558     
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางกีฬา     
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ Hot Line กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์     
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์      
 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดเขตสูบบุหรี่     
 นโยบาย 3ดี กองพัฒนานักศึกษา      
 ยุทธศาสตร์ 3 D     
 แผนยุทธศาสตร์     


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556