เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการ ตักบาตรมหากุศล รวมน้ำใจคนโคราช     
 โครงการ Maharat Valentine Running in love 2019     
 ประกาศ กำหนดการ ขั้นตอน จิตอาสา     
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด     
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอยาเสพติด     
 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)     
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561     
 รับสมัครนิสิตนักศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายงานวิจัย     
 ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย     
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม Online ? ข้อความถึงในหลวง?      
 ขอประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ     
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ     
 ประกาศเรื่องการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร      
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560     
 พิธีไหว้ครูและมุฑิตาจิต ปีการศึกษา 2560     
 ขอเชิญประชุมศิษย์เก่า     
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน PEA CSR Day 2017      
 กำหนดการจัดประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร     
 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจร่วมกิจกรรมรักสุขภาพ     
 กำหนดการกิจกรรมเปิดโลกอาชีพและบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2560     
 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ     
 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกท่าน ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10     
 ตรวจร่างกายน้องใหม่/กิจกรรมรักษ์สุขภาพ     
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
 คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา     
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560     
 ประชาสัมพันธ์ส่งเรียงความเข้าประกวด เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี2560     
 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่วันแม่แห่งชาติ ปี2560     
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2     
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและ ภาค กศ.ปช.     
 ขอเชิญชมนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน     
 การดำเนินงานการขอยกเว้น-ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย     
 สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต     
 ขออนุมัตินับชั่วโมงจิตอาสา     
 ใบสมัครขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี     
 เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา     
 รายชื่อนักศึกษาช่วยงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559     
 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏโคราชรวมใจถวายอาลัย ๑๐๐ วัน     
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคคราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญอาคาร 34 และเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560     
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคคราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญอาคาร 34 และเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560     
 ขออนุญาตนับชั่วโมงจิตอาสาให้กับนักศึกษา(รอบที่ 5)     
 ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา      
 เอกสาร สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558     
 ประกาศงดให้บริการ 7-9 พฤศจิกายน 2558     
 งดให้บริการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558     
 กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558     
 เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปี 2558     
 เลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558     
 ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ทุกท่านมาใช้สิทธิของท่านในการเลือกตั้ง สภานักศึกษา ภาคปกติ และ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ     
 การรณรงค์สวมหมวก100%     
 อ.กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม     


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556