เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556      
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554     
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553     


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556