เข้าจัดการข้อมูล
หน้าหลัก : ประวัติความเป็นมา : ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ : โครงสร้าง : บุคลากร : เว็บบอร์ด : ติดต่อเรา
 
 
กองพัฒนานักศึกษา
 หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัญญา วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 ภาระงาน
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด

บริการนักศึกษา
 ทุนอุดหนุนต่างๆ
 ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 บริการหอพัก
 ภายมหาวิทยาลัย
 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 งานผ่อนผันการเรียกพล
 งานวิชาทหาร
 งานผ่อนผันทหาร (กรณีจับได้ใบแดง)
 งานกีฬา
 ประกันอุบัติเหตุ
 ระบบบริการนักศึกษา
 หอพักนอกภาย
 มหาวิทยาลัย
 สสส.

เอกสารเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนปฏิบัตราชการ
 ปฏิทินกิจกรรม
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง

 

 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบตกค้าง) ระหว่าง 1- 15 กุมภาพันธ์ 2560


ต่างจังหวัด

กรุงเทพมหานคร           อุดรธานี          ชัยภูมิ          บุรีรัมย์           ลพบุรี             ร้อยเอ็ด

 

 

นครราชสีมา

 อำเภอเมือง                  ขามทะเลสอ             พิมาย           บัวใหญ่         ครบุรี           สูงเนิน     

เฉลิมพระเกียรติ             ห้วยแถลง          ประทาย         คง          ชุมพวง           สีคิ้ว          

โชคชัย           ปากช่อง             จักราช      

 

นักศึกษายื่นผ่อนผันครั้งเดียวแต่ต้องไปรายงานตัวทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา

นักศึกษาไปรายงานตัวตามวันและเวลาตามหมายเรียก 

 


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556