ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 

ข่าวทุน กยศ.

ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้กูืยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. 1/2561 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)  
ประกาศ ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3/2560 มารายงานตัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ  
ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่จะทำจิตอาสาในกิจกรรมนัดพบแหล่งงานและ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 16  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 2/2560  
ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการใช้ระบบจิตอาสา ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาโควต้าพิเศษ,ลาพักการศึกษาและลาออกแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ทุนกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุน กรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 กยศ.งวดที่ 3-12 กรอ.2-6(เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุนกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 งวดที่ 1-2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ปะจำภาคการศึกษา 1/2560 งวดที่ 22-23 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ..ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 งวดที่ 24-27 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 งวดที่ 22-23(เพิ่มเติม)  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลประจำปี 2561
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  
ปฏิทินการทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2560  

ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

ข่าวงานแนะแนว

ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศจัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (พ.ย. - ธ.ค.)  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ข่าวงานแนะแนวทั้งหมด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Example Frameงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427