ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 

ข่าวทุน กยศ.

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 2/2561  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว (กลุ่มทำบันทึกขอปฐมนิเทศหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และกลุ่มที่ทำบันทึกขอส่งเอกสารล่าช้า)  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศก่อนการยื่นกู้  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่งานทุนและแนะแนวด่วน  
ประกาศรายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ทุกคณะทุกชั้นปี ภาคปกติและภาค กศ.ปช. 2/2561  
ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และ ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ทุกคณะทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่1 และลักษณะที่ 2 เทอม 2/2561 นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.)  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 1/2561  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) ที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคกาศึกษา 2/2561 (งวดที่ 1-5)  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ประจำภาคการศึกษา 1/2561 ทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 10-12 ,ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6)  
รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืม (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่ 2) ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาและลดหนี้ให้นักศึกษาที่ลาออก ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 7-9) (ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3-5)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (ลักษณะที่1 งวดที่ 10-12)และ(ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและได้รับยกเว้นค่าเทอม ที่มหาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทุนกู้ยืมฯ (ลักษณะที่ 1)และ(ลักษณะที่2)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและได้รับยกเว้นค่าเทอม ที่มหาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้นักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่1)และ(ลักษณะที่2) ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ธนาคารได้โอนเงินค่าเทอมนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคกาศึกษา 1/2561 (เพิ่มเติม)  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 2 /2561  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรอฟังผล)  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2562  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2561  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2561  

ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

ข่าวงานแนะแนว

ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
เรียกตัวสำรองนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศจัดจ้างนักศึกษาทำงานโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ข่าวงานแนะแนวทั้งหมด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frameงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام تور استانبول هتل های کیش خرید بلیط هواپیما هتل های مشهد proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام