ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 

ข่าวทุน กยศ.

ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่จะทำจิตอาสาในกิจกรรมนัดพบแหล่งงานและ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 16  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบ ประจำภาคการศึกษา 2/2560  
ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการใช้ระบบจิตอาสา ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)  
ให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2557 (จากโรงเรียนเดิม)  
ประกาศรายชื่อและลำดับที่ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยพี่ตูนก้าวคนละก้าว @ โคราช? ในวันที่เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยพี่ตูน ก้าวคนละก้าว @ โคราช ในวันที่เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมและมหาวิทยาลัย ได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุน กรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 กยศ.งวดที่ 3-12 กรอ.2-6(เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.และทุนกรอ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 งวดที่ 1-2  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ปะจำภาคการศึกษา 1/2560 งวดที่ 22-23 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ..ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 งวดที่ 24-27 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุน กยศ.ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 งวดที่ 22-23(เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ปะจำภาคการศึกษา 1/2560 (เพิ่มเติม)  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาทุนกยศ.และทุนกรอ.ที่มหาวิทยาลัยได้คืนเงินให้กับนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  
ปฏิทินการทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2560  
รายชื่อนักศึกษาที่โอนเงินทุนการศึกษา ทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2560  

ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

ข่าวงานแนะแนว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ประกาศจัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (พ.ย. - ธ.ค.)  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1/2560  

ข่าวงานแนะแนวทั้งหมด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Example Frameงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427