ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563  
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2562  
รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย 2 /2561  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรอฟังผล)  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2562  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2561  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2561  
รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลประจำปี 2561  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  
ปฏิทินการทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560  
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2560  
รายชื่อนักศึกษาที่โอนเงินทุนการศึกษา ทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2560  
ประกาศ ปฏิทินการรับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2560  
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2560  
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  
ประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559  
ให้นักศึกษา ทุน ม.น.ข. (เลื่อน กฤษณกรี) ติดต่อที่งานทุนและแนะแนว  
รายชื่อนักศึกษาที่โอนเงินทุนการศึกษา (ทุนท่านสุวัจน์ ลิปตภัลลภ) นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
ประกาศรายชื่อนักศึกษานักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  
รับสมัครขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2559  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เทอม 2/2559  
ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559  
ปฏิทินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่ห้องงานทุนและแนะแนวด่วน  
รายชื่อนักศึกษาที่โอนเงินทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่าวันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2559  
นักศึกษาทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับทุนการศึกษา ศ. ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2559  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559  
ประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธิทวีคูณ  
ประขาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องติดต่องานทุนและแนะแนว (30/1/2559)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซาะกราว ประจำปี 2559  
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊  
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2558  
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้  
ประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินทุนให้เปล่า(วันไหว้ครู) ปีการศึกษา 2558  
ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2558  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2558  
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ได้รับมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
ให้นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่ห้องงานทุนด่วน  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
ปฏิทินการดำเนินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2557  
การสมัครขอรับทุนการศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2557  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2556  
กำหนดวันสัมภาษณ์ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนคณะกรรมการฯ) ประจำปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2555  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย สำหรับนักศึกษาภาค ปกติประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
การสมัครขอรับทุนการศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย (ภาค กศ.ปช) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ขยายระยะเวลาการสมัครทุนประจำปี  
ขยายเวลาการส่งเอกสารทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)  
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2553  
ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
รับสมัครนักศึกษากู้ยืมทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2553  
รับสมัครนักศึกษากองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552  
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام