ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวงานแนะแนว

ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
เรียกตัวสำรองนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศจัดจ้างนักศึกษาทำงานโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศจัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (พ.ย. - ธ.ค.)  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคการศึกษา่ที่ 1/2560  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู  
ประกาศ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 3/2559  
รับสมัครบุคลากร นักศึกษา คุมสอบ ค่าตอบ 450 บาท/วัน (เต็มแล้ว)  
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อรับเอกสารคืนที่ห้องงานทุนและแนะแนว  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคการศึกษา่ที่ 3 ปีการศึกษา 2559  
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
ประชาสัมพันธ์ จัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม ภาคการศึกษาที่ 2/2559  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคการศึกษา่ที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาสและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม 1/2559  
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการ “ราชภัฏเสริมโอกาส” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ประชาสัมพันธ์ งานทุนและแนะแนวงดให้บริการระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559  
การจัดจ้างนัศึกษาทำงานโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาโครงการ  
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดตามข่าวสารของงานทุนและแนะแนว  
เจ้าหน้างานทุนและแนะแนวไปราชการ  
ให้นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน  
รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคเรียนที่3/2557  
ช่องทางติดตามข่าวงานทุนและแนะแนว  
ย้ายที่ทำการงานทุนและแนะแนว  
ประกาศตัดสิทธิ์นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศให้นักศึกษาช่วยงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...รายงานตัว...  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  
รับสมัครนักศึกษาโครงการ ราชภัฎเสริมโอกาส (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (รับเพิ่มเติม)  
รายชื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนจากการทำโครงการ ราชภัฏเสริมโอกาส (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  
ให้นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสส่งเบิกก่อนสิ้นเดือน  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฎเสริมโอกาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
ขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1/53  
รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552  
ประกาศแจ้งนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์  
แจ้งวันสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2552  
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2552  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 3/52  
ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส 2/2552  
ตรวจสอบรายชื่อโครงการราชภัฏเสริมโอกาส 2/2552  
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام