ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ประวัติความเป็นมา

 

           งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อและต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยได้เริ่มดำเนินการให้นักศึกษากู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ซึ่งขณะนั้น “ฝ่ายกองทุน” รับผิดชอบการให้กู้ยืมแก่นักศึกษา และดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีทุนการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอกเพิ่มเข้ามา

           ต่อมาในปีการศึกษา 2548  “ฝ่ายกองทุน”  ได้ยุบรวมเข้ากับ “ฝ่ายสนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” และได้ตั้งชื่อหน่วยงานว่า “งานทุนและแนะแนว” โดยสังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบัน งานทุนและแนะแนว ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 34.02.05 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

(ห้องงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام