ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
บุคลากร

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Director of Student Development Division

 

นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
Mr.Suttichat Jaichobsuntia

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administration Officer

นางสาวสุพันณิกาญจน์ ปริญญวัฒน์
Ms.Suphannikarn Parinyawat

 

 

 

นักวิชาการศึกษา
Academic Service Officer

นายรัฐพล บุญส่ง
Mr.Ratthapol Boonsong

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา
Academic Service Officer

นางสาวศิริพร ฉิมพลี
Ms.Siriphon Chimplee

 

 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี
Financial Accounting Analyst

นางสาวสร้อยสุดา เนินกลาง
Ms.Sroisuda Noenklang

 
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام