ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา

         “เสริมโอกาส สร้างชีวิต คู่คิดนักศึกษา”


วิสัยทัศน์

         งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน โดยการจัดจ้างนักศึกษาทำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพและแนะแนวอาชีพอิสระ การจัดนัดพบแหล่งงาน เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษามีโอกาสยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น


พันธกิจ

         เพิ่มโอกาสนักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างฐานอนาคต ยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เพื่อเป็นกำลังของการพัฒนาชาติต่อไป


วัตถุประสงค์

         งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา อันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน


 
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام