ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


ขั้นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืม

 ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ (ปรับปรุงปี 2559)  

 ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา (ปรับปรุงปี 2559)  

 ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (ปรับปรุงปี 2559)  

 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ภาพรวม) (ปรับปรุงปี 2559) 


การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

 การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่เข้าระบบครั้งแรก) (ปรับปรุงปี 2560) 


การเข้าสู่ระบบงาน

 วิธีการเข้าสู่ระบบ e-studentloan (ปรับปรุงปี 2559


การบันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน

 การบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) (ปรับปรุงปี 2560

 การแก้ไข/ยกเลิก แบบคำขอกู้ยืมเงิน (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) (ปรับปรุงปี 2559

 การบันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) (ปรับปรุงปี 2560) 

 การแก้ไข/ยกเลิก แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) (ปรับปรุงปี 2559


การบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน

 การบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน (ปรับปรุงปี 2559)  


การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

 การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ (กำลังปรับปรุง


การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืม

 การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืม (ปรับปรุงปี 2559)  

 การตรวจสอบสถานะการโอนเงิน (กำลังปรับปรุง

 การตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาทุนกู้ยืม (กำลังปรับปรุง


การแก้ไขข้อมูลในระบบ

 การแก้ไขข้อมูลผู้กู้ยืมในระบบ (ปรับปรุงปี 2559

 การ Reset รหัสผ่าน (กรณีลืมรหัสผ่าน) (ปรับปรุงปี 2559
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام