ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
คำถามที่พบบ่อย

 

          

 

1. เมื่อดำเนินการกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินค่าครองชีพเมื่อไร 

2. กรณีที่ไม่ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอมที่ 1 แต่จะขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 ทำได้หรือไม่ 

3. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ จะสามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมได้หรือไม่ 

4. จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

5. บิดามารดาเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีหนังสือรับรองรับรองรายได้ประกอบอีกด้วยหรือไม่

6. ใครสามารถเป็นผู้รับรองรายได้ ได้บ้าง


 

Q: เมื่อดำเนินการกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินค่าครองชีพเมื่อไร 

A: กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว

 


 

Q: กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอมที่ 1 แต่ต้องการจะขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 จะทำได้หรือไม่

A: ไม่ได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ตั้งแต่เทอม 1 เป็นต้นไป

 


Q: นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ จะสามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมได้หรือไม่

A: ไม่ได้ ผู้ที่จะมีสิทธิกู้ยืมจะต้องมีสถานะศึกษาอยู่เท่านั้น

 

Q: จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

A: นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan เป็นครั้งแรก จะต้องทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียนและขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) ก่อน ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กรมทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน) จากนั้น ผู้กู้ยืมต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan และดำเนินรายการตามขั้นตอนการกู้ยืมอีกครั้ง โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการขอกู้ยืมได้จากประกาศมหาวิทยาลัย


Q: บิดามารดาของผู้กู้ยืมเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีหนังสือรับรองรับรองรายได้ประกอบอีกด้วยหรือไม่

A: ไม่ต้อง หนังสือรับรองรายได้ (กยศ. 102) จะใช้ในกรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด

 


Q: ใครสามารถเป็นผู้รับรองรายได้ ได้บ้าง

A: 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

     2) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام