ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

.........เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา เท่ากับจำนวนลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีดอกเบี้ย (จ่ายตามจริง ไม่รวมค่าปรับของนักศึกษา) ซึ่งจะดำเนินการกู้ตอนต้นเทอมของแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องดำเนินการคืนเงินก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้กู้ยืม

  1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคปกติและภาคกศ.ปช.)
  2. เป็นผู้มีผลการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมของรัฐบาลและหรือทุนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
  4. ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างเงินกู้ยืมของกองทุนนี้

หลักฐานประกอบการกู้ยืม

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม
  3. สำเนาบัตรนักศึกษาผู้กู้ยืม
  4. ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ผ่านมา
  5. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ค้ำ
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำ

        ระเบียบแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام