ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ทุนประจำปี

 


ทุนประจำปี/ทุนไหว้ครู

........เป็นทุนการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกพันของการรับทุน ซึ่งแหล่งที่มาของเงินมาจากการบริจาคขององค์กรต่างๆ มูลนิธิ กองทุน หรือบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นการบริจาคเป็นครั้งๆหรือบริจาคครั้งเดียวแล้วให้งานทุนและแนะแนวนำฝากธนาคารเพื่อนำดอกเบี้ยมาจัดสรร มอบเป็นทุนการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ทุนการศึกษาที่องค์กร มูลนิธิ กองทุน หรือบุคคลให้โดยไม่มีข้อผูกพันและให้ต่อเนื่องจนกระทั่งนักศึกษาจบการศึกษา
  2. ทุนการศึกษาแบบรายครั้ง ที่องค์กร มูลนิธิ กองทุน หรือบุคคลให้โดยไม่มีข้อผูกพันและให้เพียงปีการศึกษาเดียว

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ชั้นปีที่ 2 - 5)
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
  3. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ อยู่ในกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
  5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างได้รับทุนประเภทอื่นๆ

ขั้นตอนการขอรับทุน

ขั้นตอนที่1 ติดต่อและขอรับใบสมัครที่งานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2

ขั้นตอนที่2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่3 นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามคณะที่สังกัดอยู่ 

ขั้นตอนที่4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
งานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام