ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดตั้งกองทุนเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดยมีนโยบายเพื่อให้นักศึกษาได้กู้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน ตามจำนวนค่าลงทะเบียนเรียน และได้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 332/2558 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ซึ่งจะดำเนินการให้กู้ยืมช่วงต้นเทอมของแต่ละภาคการศึกษา และจะดำเนินการชำระคืนก่อนสอบปลายภาค ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีจึงกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

smileysmileysmiley((((คลิกเพื่ออ่านประกาศ))))smileysmileysmiley

(((คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)))


อ่าน 1,761 ครั้งงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام