ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวงานแนะแนว

                                                                             

                                                                     คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                                                                                    ที่ 5234/2562
                    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมและจัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                                                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้อนุมัติโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมและจัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 – 25 มีนาคม 2562 ณ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                                                             (((คลิ๊กดูรายละเอียด)))


อ่าน 1,191 ครั้งงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام