ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
ติดต่อ/แผนที่
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ระบบ e-studentloan
ระบบกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
ปฏิทินและกำหนดการ
งานการเงิน
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยิมฯ

งานทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทุนประจำปี
ทุนภายใน
ทุนภายนอก

ระบบสืบค้นเอกสารสัญญากู้ยืมฯ กยศ. - กรอ.

งานแนะแนว

โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
โครงการนัดพบแหล่งงาน
เปิดโลกอาชีพ
งานบริการให้คำปรึกษา
คลิกที่นี่มีงานทำ
 
ข่าวทุน กยศ.


ประกาศรายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ

ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาคกศ.ปช.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 และลักษณะที่2  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลำดับการส่งเอกสารตามตารางด้านล่างนี้

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมกองทุนฯ ลักษณะที่1 ภาคปกติ และภาคกศ.ปช.ทุกชั้นปี รายชื่อนักศึกษากู้ยืมกองทุนฯ ลักษณะที่2 ภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ทุกชั้นปึ
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หมายเหตุ

*วันและเวลาในการส่งแบบคำขอกู้และลงนามฯ ให้นักศึกษาดูใน ประกาศ เลขที่ 549/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

**นักศึกษาที่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมฯหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้

**กรณีไม่มีรายชื่อ นักศึกษาสามารถลงชื่อเพิ่มเติมในวันที่ส่งเอกสาร


อ่าน 5,129 ครั้งงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426,3427
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال تلگرام proxy for telegram کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کسب درآمد کانال تلگرام کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام