ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
“ ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราช ยอดเยี่ยมคว้ารางว
โครงการประกวดผลงานประติมากรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิพระเท
อ่านต่อ.
- สนามแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาิวทยา
อ่านข่าวทั้งหมด ..
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
09-02-2015 14:06:45 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26-11-2014 10:38:12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557
21-11-2014 15:27:58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557
จดหมายข่าวทั้งหมด..
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาลัยราชภัฏนครรชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 3310/3311 , 044-251106 , 086-4517536
โทรสาร : 044-251106
Email : nrru.ubi@hotmail.co.th , nrru.tlo@gmail.com