Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

      ความเป็นมา
      วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
      โครงสร้าง
      บุคลากร
      โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
      หน่วยงานบริการระยะแรกเริ่ม (EI)
      หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (DSC)
      หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ลิงค์ข้อมูลที่มี
      Problem Based Learning (PBL)
      รายงานประจำปีต่างๆ
      แบบฟอร์มเอกสาร
 

 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 1 คน
สัปดาห์นี้ 3 คน
เดือนนี้ 33 คน
ปีนี้ 135 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 12,334

-------
Slide 1
Example Frame
 เปิดรับสมัครเข้าเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2563  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ทำพิธีลงนาม MOU  

>>อ่านทั้งหมด      
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ  

หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม จัดอบรมผู้ปกครอง open house  
 

หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารด้วยภาษามือไทยพื้นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสา NRRU ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  
 

หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักเรียนที่ศูนย์  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระและส่งท้้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
 

ศูนย์การศึกษพิเศษ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ  

ศูนย์การศึกษาพิเ้ศษ จัดโครงการอบรมภาษามือให้แก่ชุมชน  

>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด      

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทร/โทรสาร 044-272942 มือถือ 088-5844075
email : spednrru@hotmail.com